Nghị quyết về việc bảo lãnh cho Bamboo Airways thuê tàu bay với WWTAI
17:22 29/11/18
Trở lại danh sách tin tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc quyết định bảo lãnh cho Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (“Bamboo Airways”) thuê tàu bay với WWTAI AIROPCO II DAC (“WWTAI”) và ký kết Hợp đồng/Thư bảo lãnh, tài liệu có liên quan đến việc bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thuê của Công ty Bamboo Airways.

File công bố thông tin tải về tại đây.