Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê máy báy bay
07:13 27/09/18
Trở lại danh sách tin tức

Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH Hàng không Tre Việt thuê máy báy và cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt phát sinh từ Hợp đồng thuê máy bay).

File nghị quyết tải về tại đây.