Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Công văn chấp thuận gia hạn thời hạn công bố các BCTC năm 2019
17:46 18/01/19
Trở lại danh sách tin tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời hạn công bố các BCTC lập cho năm tài chính 2019 của Tập đoàn.

Công văn chấp thuận tải về tại đây.