Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
10:56 08/10/19

Song song với mục tiêu về hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững được Tập đoàn coi là yếu tố kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình phát triển. Việc đầu tư thực hiện các dự án của Tập đoàn FLC ngoài việc giúp thay đổi diện mạo cho địa phương còn góp phần thu hút làn sóng đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Không chỉ vậy, khi triển khai dự án, Tập đoàn luôn định hướng thiết kế và xây dựng hài hòa với thiên nhiên, môi trường, tôn trọng và nâng tầm cảnh quan khu vực xung quanh dự án cũng như bảo tồn các di sản, văn hóa địa phương, vì một tương lai phát triển theo hướng bền vững, lâu dài cho đất nước.

Hàng năm, 2 – 5% lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh sẽ được Tập đoàn tái phân bổ vào các hoạt động cộng đồng như xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, đồng hành cùng các địa phương trong quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đặc sắc. Chỉ riêng năm 2017 – 2018, Tập đoàn FLC đã tham gia tài trợ, ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho các chương trình từ thiện, quỹ khuyến học… trên cả nước.

Bên cạnh đó, yếu tố “xanh” cũng được đề cao thông qua những chiến dịch quy mô lớn, được tổ chức thường xuyên như trồng và duy trì chăm sóc hàng vạn cây xanh trong mỗi chương trình “Go Green”, dọn sạch bãi biển, “xanh hóa” các chuyến bay, tiết kiệm năng lượng…

Đây là những hoạt động hướng tới mục tiêu an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, đặc biệt tại những địa phương mà Tập đoàn đã và đang triển khai các dự án quy mô, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.