Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện – FLC Travel & Event
Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf & Resort
Công ty TNHH Dịch vụ nghỉ dưỡng FLC
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long
Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort
Công ty TNHH MTV quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC
Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort
Công ty TNHH MTV FLC Land