CBTT: Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Địa ốc Khánh Hòa FLC
17:51 21/08/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của FLC tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khánh Hòa FLC.

File nghị quyết tải về tại đây.