Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
08:00 06/08/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn bao gồm:

  1. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng tải về tại đây.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 50/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước ký ngày 05/08/2019 tải về tại đây.
  3. Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC truy cập tại đây.