CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển FLC Hạ Long
18:36 06/05/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long.

File nghị quyết tải về tại đây.