CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
14:29 06/08/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

File Nghị quyết tải về tại đây.