Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
14:29 06/08/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

File Nghị quyết tải về tại đây.