Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Cổ đông
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC  công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc đã nhận được Bản án số 103/2021/KDTM-PT ngày 28/5/2021 của Tòa án…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán và thông qua hồ sơ đăng…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. File biên bản tải…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc bầu Ông Trịnh Văn Quyết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc bầu Bà Hương Trần Kiều Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc bầu Ông Đặng Tất Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công…
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đặng Tất Thắng…