công ty thành viên
FLC HOTELS & RESORTS MANAGEMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED
FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT JOINT STOCK COMPANY
LAND FLC ONE MEMBER COMPANY LIMITED
FLC HA LONG INVESTMENT AND DEVELOPMENT LIMITED COMPANY
FLC Travel & Event
FLC Quang Binh Golf & Resort Company Limited
BAMBOO AIRWAYS COMPANY LIMITED