Truyền thông, tổ chức sự kiện

 

Bộ phận Truyền thông của Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ FLC (FLC Tech & Media) - một thành viên của Tập đoàn FLC - với vị thế của một trong những đơn vị tư vấn giải pháp truyền thông hàng đầu, triết lý của FLC Tech & Media hướng tới phương thức truyền thông hiệu quả, thông qua quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, khẳng định giá trị thương hiệu cũng như kết nối mạng lưới khách hàng rộng khắp.
 
Tiêu chí và giá trị
 
Với phương châm hoạt động “Kết nối truyền thông cộng đồng”, FLC Media, một bộ phận của Công ty CP Truyền thông và Công nghệ FLC, thành viên của FLC Group nhận diện truyền thông như một nguyên tố cơ bản ăn sâu trong đời sống hàng ngày, ảnh hưởng lên cách mọi người cảm nhận, nghĩ, và hành động. Với góc nhìn này, chúng tôi định vị quảng bá truyền thông ở một tầm cao mới, đòi hỏi những phương thức thực hiện độc đáo và sáng tạo, có khả năng tác động sâu sắc tới thế giới quan của mỗi người.
 
FLC Media không đơn thuần muốn làm việc cho khách hàng, thay vào đó chúng tôi muốn làm việc với khách hàng. Sự phối hợp giữa hai bên sẽ bắt nguồn từ việc tìm hiểu kinh doanh, văn hoá đặc trưng của khách hàng, để có một sự am hiểu sâu về nhu cầu hiện tại, cũng như định hướng trong tương lai.
 
Các dịch vụ của truyền thông của FLC Media
 
- Tư vấn giải pháp truyền thông
 
- Xây dựng thương hiệu
 
- Tổ chức sự kiện
 
 
Copyright © 2013 FLC Group All right reserved