HĐQT thông qua kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng năm 2014

HĐQT thông qua kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng năm 2014

Thứ Ba, 25/03/2014, 21:50

Phối cảnh Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B, tại Vĩnh Phúc.

Chiều 25/3, HĐQT Tập đoàn FLC đã họp, thống nhất và ban hành Nghị Quyết số: 08/NQ-HĐQT về việc thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch, định hướng phát triển trong năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Theo đó, kế hoạch năm 2014, FLC đặt mục tiêu 3.300 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận 350 tỷ đồng.

So với kết quả thực hiện năm 2013 với doanh thu 1.747 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 135,2 tỷ đồng, kế hoạch kinh doanh 2014 là tăng trưởng vượt trội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của HĐQT cũng thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ dự kiến 10% bằng tiền mặt.

Tại buổi họp chiều nay, HĐQT cũng đã nghe Tổng giám đốc báo cáo chi tiết về kế hoạch, tiến độ và các công tác chuẩn bị để khởi công hàng loạt dự án như: khu đô thị, resort nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... bên cạnh các hoạt động thường xuyên khác của Tập đoàn.

File đính kèm: Nghị Quyết số: 08/NQ-HĐQT

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved