CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua thêm 37 triệu cổ phiếu FLC

CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua thêm 37 triệu cổ phiếu FLC

Thứ Hai, 23/10/2017, 13:00


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc mua vào cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Theo đó, ông Quyết sẽ thực hiện việc mua vào thêm 37 triệu cổ phiếu FLC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Với kế hoạch này, ông Quyết sẽ tăng sở hữu tại Tập đoàn FLC lên trên 192 triệu cổ phần, tương đương 30,12% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, việc mua vào sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 19/12/2017.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Tập đoàn FLC diễn ra sáng ngày 23/10, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC được tiến hành các giao dịch mua thêm cổ phần FLC để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của ông Quyết dẫn đến số lượng cổ phần đạt hoặc vượt mức phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

File công bố thông tin, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved