CBTT: Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT: Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thứ Hai, 25/06/2018, 17:51


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tải về tại đây.

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved