CBTT: Nghị quyết HĐQT và giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

CBTT: Nghị quyết HĐQT và giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Thứ Sáu, 03/11/2017, 17:42


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Thành Vinh. Tải về Nghị quyết này tại đây.

Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc bầu ông Lê Thành Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị. Tải về Nghị quyết này tại đây.

Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Tải về Nghị quyết này tại đây.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 03 tháng 11 năm 2017 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ ông Lê Thành Vinh sang ông Trần Quang Huy. Tải về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi mới nhất tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved