CBTT: Miễn nhiệm và bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc

CBTT: Miễn nhiệm và bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc

Thứ Ba, 03/04/2018, 15:15


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc.

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh làm Phó tổng giám đốc Công ty. Tải về Nghị quyết HĐQT tại đây.

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc bổ nhiệm ông Đỗ Như Tuấn làm Phó tổng giám đốc Công ty. Tải về Nghị quyết HĐQT tại đây.

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Vũ Đặng Hải Yến. Tải về Nghị quyết HĐQT tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved