Bamboo Airways: Thông báo kết quả tuyển dụng Tiếp viên hàng không

Bamboo Airways: Thông báo kết quả tuyển dụng Tiếp viên hàng không

Thứ Năm, 21/06/2018, 19:52

 

Bamboo Airways trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng Tiếp viên Hàng không - Đợt tuyển dụng 17/06/2018 tại Hà Nội. 

 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved