Bamboo Airways: Thông báo kết quả tuyển dụng Tiếp viên trưởng

Bamboo Airways: Thông báo kết quả tuyển dụng Tiếp viên trưởng

Thứ Tư, 20/06/2018, 21:48

 

Bamboo Airways trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng Tiếp viên trưởng - Đợt tuyển dụng ngày 17/06 tại Hà Nội.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved