CBTT: Nghị quyết về việc thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017

CBTT: Nghị quyết về việc thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017

Thứ Năm, 05/07/2018, 18:34


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin là Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐQT-FLC, về việc thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2017.

File Nghị quyết, tải về tại đây.

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved