CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Bamboo Airways

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Bamboo Airways

Thứ Sáu, 13/07/2018, 10:38


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐQT-FLC ngày 13/07/2018, tải về tại đây.

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved