CBTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2016

CBTT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2016

Thứ Năm, 08/02/2018, 18:38


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc hát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2016, và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

File báo cáo kết quả phát hành, tải về tại đây.

File CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved