Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí FLC Quảng Ngãi
Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm: xã Bình Châu, Bình Phú, Bình Hải; huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Diện tích: 3.800 ha

Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1: 40.000 tỷ đồng

Hạng mục đầu tư: