Thông tin dự án

Địa điểm: Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Diện tích: 1.169,64 ha

Ngành nghề chính:

Trồng trọt (lúa, mía, rau quả, cây ăn quả, chè, cây gia vị, cây dược liệu, cây có hạt chứa dầu, cao su, cây lâu năm khác, cây ngô, cây lấy củ, cây có hạt, trồng cỏ, khác)
Chăn nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm, chăn nuôi hỗn hợp)
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Xử lý hạt giống để nhân giống
Trồng rừng và chăm sóc rừng
Khai thác gỗ
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chế biến và bảo quản rau quả
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh phụ, bổ sung để hỗ trợ sản xuất kinh doanh chính