Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

Thứ Sáu, 13/10/2017, 16:39


Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, với nội dung như sau.

1. Thời gian: 8h30 thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày 9/10/2017.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ:
4.1.    Cổ đông là cá nhân:
- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:
- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 của Tập đoàn FLC:

 

 Thông báo mời họp    Tờ trình phê duyệt BCTC 2016
 Chương trình Đại hội    Giấy Ủy quyền (dành cho cá nhân)
 Quy chế tổ chức Đại hội    Giấy Ủy quyền (dành cho tổ chức)
 Thể lệ biểu quyết    Tờ trình miễn nhiệm, bầu TVHĐQT
 Phiếu biểu quyết    Quy chế bầu cử bổ sung
 Phiếu bầu cử    Đơn đề cử TVHĐQT
 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ    Đơn ứng cử TVHĐQT
 Tờ trình sát nhập Fam vào FLC    Danh sách thành viên BLĐ Tập đoàn


6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:
Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (84-24) 3771 1111, số máy lẻ 8699 (bà Nguyễn Thu Hiền), Ban Pháp chế hoặc số Fax: (84-24) 3724 5888 trước 17h ngày 20/10/2017, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Tầng 5, Khu văn phòng Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (84-24) 3771 1111  -  Fax: (84-24) 3724 5888
Website: www.flc.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải.
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.
 

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved