CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu FLC

CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu FLC

Thứ Hai, 28/08/2017, 10:48


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đăng ký mua vào 11 triệu cổ phiếu FLC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,32%.

File Công bố thông tin, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved