CBTT: FLC đã hoàn thành mua thêm 5 triệu cổ phiếu Nông dược HAI

CBTT: FLC đã hoàn thành mua thêm 5 triệu cổ phiếu Nông dược HAI

Thứ Năm, 14/09/2017, 11:04


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc đã hoàn thành việc mua thêm 5 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HAI lên mức 17,05%, tương đương với 20 triệu cổ phiếu HAI đang lưu hành. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 15 triệu cổ phiếu, chiếm 12,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

File công bố thông tin, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved