Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán của FLC đạt 138 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán của FLC đạt 138 tỷ đồng

Thứ Hai, 31/03/2014, 11:01

Phối cảnh Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B, tại Vĩnh Phúc.

Lợi nhuận trước thuế cổ đông công ty mẹ của FLC năm 2013 sau kiểm toán tăng lên mức 138 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 99,117 tỷ đồng, tương đương mức thu nhập 1.285 đồng/cổ phiếu.

Theo BCTC tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) đạt hơn 1.744 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 99,117 tỷ đồng, tương đương mức thu nhập 1.285 đồng/cổ phiếu.

So với con số đã công bố trước đó trong BCTC hợp nhất quý IV/2013 (chưa kiểm toán), lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của FLC đã tăng gần 3 tỷ đồng trong BCTC kiểm toán. Cụ thể, trước đó, FLC hạch toán 1.747 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 96,493 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết HĐQT họp ngày 25/2/2014, FLC dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm tài chính 2013 tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt. Năm 2014, FLC dự kiến kế hoạch 3.300 tỷ đồng doanh thu, 350 tỷ đồng lợi nhuận. Con số này tương đương mức thu nhập gần 2.300 đồng/cổ phiếu trên vốn điều lệ hơn 1.540 tỷ đồng.

Năm 2014 được kỳ vọng là năm đột biến của FLC, với hàng loạt dự án bất động sản sẽ được khởi công và chào bán như: dự án Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu B, Vĩnh Phúc; dự án FLC Garden City; dự án nhà ở cho CB-CNV Bộ Tư pháp... Ngoài ra, FLC cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị xúc tiến hàng loạt dự án khác tại nhiều tỉnh trên cả nước.

Với kế hoạch mở rộng này, tuần qua, FLC đã đồng thời công bố thông tin tuyển dụng gần 200 nhân sự ở nhiều mảng khác nhau, làm việc trên khắp các địa bàn: Hà Nội, Vĩnh Phúc, TP.HCM, Thanh Hóa, Quảng Bình...

 

Nguồn: Đầu tư Chứng khoán

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved