Cung ứng vật liệu xây dựng

 

Đây là hoạt động góp phần đem lại doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho Tập đoàn FLC.
 
Một trong những thương vụ lớn của FLC là cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho phần móng tòa nhà FLC Landmark với trị giá hợp đồng 60 tỷ đồng, cùng nhiều hợp đồng đang và sẽ thực hiện khác.
Copyright © 2013 FLC Group All right reserved