CBTT: Gia hạn thời gian công bố BCTC của FLC

CBTT: Gia hạn thời gian công bố BCTC của FLC

Thứ Ba, 16/08/2016, 16:50


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng trong năm năm 2016.

Công văn số: 5429/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved