Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Giáo dục
02:21 13/10/18

Không chỉ là hoạt động phát huy lợi thế sẵn có và bổ sung cho hoạt động kinh doanh chính, đầu tư vào giáo dục đào tạo còn thể hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn FLC đối với một trong những lĩnh vực quan trọng hàng đầu của đất nước. Được xây dựng theo các tiêu chuẩn tiên tiến của quốc tế, hệ thống đào tạo đại học và sau đại học như Đại học FLC, Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways…sẽ góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực.

Các chuyên ngành đào tạo chính: chuyên ngành công nghệ cao (công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa…); chuyên ngành du lịch (quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, du lịch điện tử…); chuyên ngành hàng không (kỹ thuật hàng không, quản lý hoạt động bay, quản trị kinh doanh, công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền thông hàng không…)