Sau sự kiện FLC chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 5/10/2011, mở ra kênh huy động vốn lớn cho công ty để thực hiện các chiến lược đầu tư lớn trung và dài hạn, vốn điều lệ của toàn bộ Tập đoàn và các công ty thành viên đã tăng trưởng nhanh chóng.

 

 

Quy mô vốn điều lệ của FLC, từ tháng 12/2009 - 6/2012.

 

Đồng thời, tổng tài sản của Tập đoàn cũng tăng lên hàng nghìn tỉ đồng.

 

 

Quy mô tổng tài sản của FLC, từ tháng 12/2009 - 6/2012.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved