TS, Luật sư Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved