Ông ĐẶNG TẤT THẮNG
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Phối hợp với thành viên HĐQT và thành viên Ban TGĐ thực hiện công tác quản lý hoạt động đầu tư của Tập đoàn;
Chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đăng ký thành lập và quản lý điều hành hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Hoa Kỳ;
Quản lý hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực hàng không của Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.


Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại các Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Hàng không Tre Việt.

 
 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved