TRẦN THỊ MY LAN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:


Quản lý hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực quốc tế, tư vấn du học;
Chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Nhật Bản;
Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tại dự án không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương, Thành phố Sầm Sơn;
Quản lý hoạt động đầu tư mảng nhà máy nước uống tinh khiết;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.


Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động tại đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực quốc tế FLC.
Công ty Cổ phần Nước giải khát FLC;
Công ty TNHH BOT khai thác quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn

 

 


 

 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved