TRẦN THỊ MY LAN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực quốc tế, tư vấn du học;
Quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh nước uống;
Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tại dự án Không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương, Thành phố Sầm Sơn;
Chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện tại nước ngoài và quản lý điều hành hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Nhật Bản;
Quản lý công tác Truyền thông của Tập đoàn và theo dõi, định hướng hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý, điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Truyền thông;

Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động tại đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực quốc tế FLC;
Công ty Cổ phần Nước giải khát FLC;
Công ty TNHH BOT Khai thác và Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn;

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved