Bà PHẠM HẢI NINH
Bà Phạm Hải Ninh, Thành viên ban Kiểm soát Tập đoàn FLC

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved