Bà ĐÀM NGỌC BÍCH

ĐÀM NGỌC BÍCH
Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Lĩnh vực phụ trách:
Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động kinh doanh chiến lược của Tập đoàn;
Quản lý hoạt động marketing và tổ chức sự kiện phục vụ kinh doanh bất động sản của Tập đoàn;
Quản lý công tác tài chính của Tập đoàn và theo dõi, định hướng hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến bán lẻ hàng hóa, sản xuất và bán buôn đồ kim hoàn; vàng bạc đá quý;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.


Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban sau thuộc Tập đoàn:
Ban Kinh doanh;
Ban Kinh doanh chiến lược;
Ban Tài chính.


Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên:
Công ty TNHH Cemaco Việt Nam;
Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý FLC.

 


 
 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved