Bà ĐÀM NGỌC BÍCH

ĐÀM NGỌC BÍCH
Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Lĩnh vực phụ trách:
Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động kinh doanh chiến lược của Tập đoàn;
Quản lý hoạt động kinh doanh, vận hành khu công nghiệp và một số lĩnh vực kinh doanh mới do Tập đoàn hoặc/và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư;
Quản lý công tác tài chính của Tập đoàn và theo dõi, định hướng hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến bán lẻ hàng hóa, sản xuất và bán buôn đồ kim hoàn, vàng bạc đá quý;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban sau thuộc Tập đoàn:
Ban Kinh doanh;
Ban Tài chính.

Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên:
Công ty TNHH CEMACO Việt Nam;
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved