BÙI HẢI HUYỀN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh sản phẩm kỳ nghỉ do FLC hoặc các đơn vị trực thuộc FLC thực hiện;
Quản lý hoạt động kinh doanh nông nghiệp và đầu tư trong hoạt động nông nghiệp của Tập đoàn;
Tổ chức hoạt động bán hàng tại khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn hoặc/và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư;
Quản lý công tác Truyền thông & Marketing (không bao gồm các hoạt động marketing phục vụ kinh doanh bất động sản) của Tập đoàn và theo dõi, định hướng hoạt động này tại các Đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.


Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Truyền thông & Marketing.


Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC;
Công ty TNHH  Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC;
Công ty Cổ phần Sản xuất và XNK Nông sản FAM;
Công ty Cổ phần nông dược HAI;
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại thành phố Hồ Chí Minh..

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved