BÙI HẢI HUYỀN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh kỳ nghỉ do các đơn vị trực thuộc FLC thực hiện;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị:
Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng FLC;
Công ty Cổ phần Sản xuất và XNK Nông sản FAM;
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại Tp.HCM.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved