Lãnh đạo
14:40 16/10/18

Ông Trịnh Văn Quyết
Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Ông Lê Thành Vinh
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Bà Hương Trần Kiều Dung
Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Ông Lê Bá Nguyên
Thành viên HĐQT
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Bà Đàm Ngọc Bích
Phó Tổng giám đốc thường trực
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Bà Trần Thị My Lan
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Ông Đặng Tất Thắng
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Ông Trần Thế Anh
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Bà Bùi Hải Huyền
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Bà Võ Thị Thùy Dương
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Ông Lã Quý Hiển
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Ông Đỗ Như Tuấn
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Ông Đào Nam Phong
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Bà Nguyễn Bình Phương
Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC