Công ty thành viên
11:33 15/10/18

Công ty TNHH MTV FLC Land

Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort

Công ty TNHH MTV quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC

Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long

Công ty TNHH Hàng không Tre Việt

Công ty TNHH Dịch vụ nghỉ dưỡng FLC

Công ty TNHH FLC Quảng Bình Golf & Resort