Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí, FLC Nghệ An
Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm: xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Diện tích: 460 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 8.000 tỷ đồng

Hạng mục đầu tư: