Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh
Thông tin dự án

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm: đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Diện tích: 1.500 ha

Tổng mức đầu tư dự kiến: 2 tỷ USD

Hạng mục đầu tư: