Thông tin dự án

Địa điểm: Thuộc địa bàn xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Diện tích: 129,75 ha

Tổng vốn đầu tư: 1.378 tỷ đồng

Hạng mục đầu tư:
Đất trung tâm điều hành
Đất xây dựng nhà máy
Đất kho, kho bãi
Đất hạ tầng kỹ thuật
Đất giao thông
Đất cây xanh

Dự án đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Chấn Hưng là một dự án quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển tăng trưởng kinh tế của Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Phía Bắc nói chung, đặc biệt là trong chiến lược phát triển kinh tế vùng Thủ Đô, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, đầu tư phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng, áp dụng tiến bộ KHKT và quản lý tiên tiến vào quản lý và bảo vệ môi trường.

Dự án dự kiến được chia làm hai giai đoạn để thực hiện, trong đó giai đoạn I có diện tích 51,56 ha, thực hiện từ năm 2015 đến năm 2016; giai đoạn II có diện tích 78,19 ha, thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019.

Đây là dự án KCN thứ hai của FLC tại Vĩnh Phúc, sau Dự án KCN Tam Dương II, khu B, với tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng.