BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THÁI BÌNH
Thông tin dự án

Địa điểm: Khu Trung tâm Y tế tỉnh Thái Bình (Phường Trần Lãm và Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình)

Diện tích: Khoảng 12 ha

Tổng vốn đầu tư: Khoảng 3.722 tỷ đồng

Hạng mục đầu tư:
– Khu nhà khám liên khoa
– Khu vực khoa truyền nhiễm và khoa chống truyền nhiễm
– Khu công trình hạ tầng kỹ thuật
– Khu dưỡng lão phục vụ chăm sóc sức khoẻ và điều trị dài hạn cho người cao tuổi
– Nhà dịch vụ tổng hợp và bán trú
– Cây xanh cảnh quan

Thời gian khởi công: Tháng 02/2019

Thời gian hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1: Tháng 04/2022