Nghị quyết về triệu tập Đại hội cổ đông FLC 2019
17:38 15/05/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

File nghị quyết tải về tại đây.