CBTT: Thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
11:59 05/04/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 của phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

File Công văn tải về tại đây.