CBTT: Nghị quyết thông qua điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn
22:30 12/04/19

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

File Nghị quyết tải về tại đây.