Dự án
THÔNG TIN DỰ ÁN Địa điểm: Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa Diện tích: 1.169,64 ha Ngành nghề chính: Trồng trọt (lúa,…
THÔNG TIN DỰ ÁN Địa điểm: Huyện Tam Dương và Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích: Khu 2: 100,063 ha; Khu 3: 85,014 ha;…
THÔNG TIN DỰ ÁN Địa điểm: Thuộc địa bàn xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Diện tích: 129,75 ha Tổng vốn đầu…
THÔNG TIN DỰ ÁN Địa điểm: Xã Hoàng Anh, Hoằng Long, Hoằng Minh và Hoằng Quang, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa Diện tích: 286,82 ha.…