Nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex
18:19 22/10/18
Trở lại danh sách tin tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“Tập đoàn FLC”) quyết nghị thông qua việc góp thêm vốn điều lệ công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex (“Công ty Ion Complex) từ 200.000.000.000 VND lên 400.000.000.000 VND.

File nghị quyết tải về tại đây.