[|-|]/Images/Gallery/ong-tran-dac-sinh-chu-tich-hdqt-so-giao-dich-chung-khoan-tp-ho-chi-minh-88201382014am.jpg[-]Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.[|-|]/Images/Gallery/ong-le-hai-tra-uy-vien-hdqt-pho-tong-giam-doc-thuong-truc-so-giao-dich-chung-khoan-tp-ho-chi-minh-88201382036am.jpg[-]Ông Lê Hải Trà, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.[|-|]/Images/Gallery/tap-doan-flc-co-tong-so-von-dieu-le-la-7718-ty-dong-voi-tong-gia-tri-tai-san-la-2800-ty-hien-tai-flc-co-hon-4000-co-dong-88201382113am.jpg[-]Tập đoàn FLC có tổng số vốn điều lệ là 771,8 tỷ đồng với tổng giá trị tài sản là 2800 tỷ. Hiện tại, FLC có hơn 4.000 cổ đông.[|-|]/Images/Gallery/ong-le-dinh-vinh-pho-chu-tich-hdqt-flc-group-phat-bieu-tai-buoi-le-88201382136am.jpg[-]Ông Lê Đình Vinh, Phó chủ tịch HĐQT FLC Group phát biểu tại buổi lễ.[|-|]/Images/Gallery/niem-yet-tren-hnx-ngay-5102011-khi-chuyen-sang-hose-co-phieu-flc-cua-tap-doan-flc-la-ma-co-phieu-thu-304-niem-yet-tai-day-88201382311am.jpg[-]Niêm yết trên HNX ngày 5/10/2011, khi chuyển sang HOSE, cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC là mã cổ phiếu thứ 304 niêm yết tại đây.[|-|]/Images/Gallery/chu-tich-hdqt-so-giao-dich-chung-khoan-tp-ho-chi-minh-tran-dac-sinh-trao-quyet-dinh-niem-yet-cho-tong-giam-doc-flc-doan-van-phuong-88201382332am.jpg[-]Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh Trần Đắc Sinh trao quyết định niêm yết cho Tổng giám đốc FLC Doãn Văn Phương.[|-|]/Images/Gallery/chu-tich-flc-trinh-van-quyet-luu-ky-but-tich-tren-cuon-so-truyen-thong-cua-so-giao-dich-chung-khoan-tp-ho-chi-minh-88201382351am.jpg[-]Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết lưu ký bút tích trên cuốn sổ truyền thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.[|-|]/Images/Gallery/va-danh-cong-khai-truong-phien-giao-dich-dau-tien-cua-co-phieu-flc-tren-hose-88201382412am.jpg[-]Và đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu FLC trên HOSE.[|-|]/Images/Gallery/niem-yet-tren-hnx-ngay-5102011-flc-la-mot-trong-nhung-co-phieu-co-tinh-thanh-khoan-cao-nhat-tai-thi-truong-voi-so-luong-giao-dich-lon-muc-gia-on-dinh-88201382547am.jpg[-]Niêm yết trên HNX ngày 5/10/2011, FLC là một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất tại thị trường, với số lượng giao dịch lớn, mức giá ổn định.[|-|]/Images/Gallery/viec-chuyen-san-danh-dau-su-phat-trien-moi-cua-flc-tang-kha-nang-von-hoa-dong-thoi-mo-rong-hon-nua-cac-kenh-huy-dong-von-de-thuc-hien-cac-chien-luoc-dau-tu-lon-trung-va-dai-han-88201382748am.jpg[-]Việc chuyển sàn đánh dấu sự phát triển mới của FLC, tăng khả năng vốn hóa đồng thời mở rộng hơn nữa các kênh huy động vốn để thực hiện các chiến lược đầu tư lớn trung và dài hạn.